ทดลองเล่น ค้นหาความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยค สำรวจคำแปล รู้เรื่องง่าย

฿ 100.00

ทดลอง, (v) test, See also: experiment, try, Syn. ลอง, ลองทำ, Example: นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่าย, Thai Definition: ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่ นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่ายเพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเซรุ่มต่อการต่อสู้กับพิษงู ในการทดลองครั้งนี้ ทีมวิจัยได้คัดเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ หลังจากการฉีดเซรุ่ม พวกเขาได้ติดตามอาการและพฤติกรรมของกระต่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่ามีอาการข้างเคียงหรือไม่ ผลจากการทดลองในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงสูตรเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขภาพมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอนาคต

ทดลอง, (v) test, See also: experiment, try, Syn. ลอง, ลองทำ, Example: นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่าย, Thai Definition: ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่ง นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่ายเพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเซรุ่มต่อการต่อสู้กับพิษงู ในการทดลองครั้งนี้ ทีมวิจัยได้คัดเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ หลังจากการฉีดเซรุ่ม พวกเขาได้ติดตามอาการและพฤติกรรมของกระต่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่ามีอาการข้างเคียงหรือไม่ ผลจากการทดลองในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงสูตรเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขภาพมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอนาคต

Quantity:
Add To Cart